Pomoc dzieciom w edukacji
Pomagamy w edukacji afrykańskim dzieciom. Pomożesz i TY! Daj im szanse na lepsze jutro.

Zasady pomocy:

  1. Pomoc obejmuje dzieci szkół podstawojej, gimnazjum i liceum należących do parafii Rafaii w Republice Środkowoafrykańskiej.
  2. Roczna kwota wpłacana na konto Sekretariatu Misyjnego w Katowicach wynosi minimum 10 EUR (wpłacamy równowartość w złotówkach).
  3. Na podstawie wpłaty Sekretariat Misyjny przydziela jedno lub więcej dzieci.
  4. Każdy biorący udział w akcji otrzymuje zdjęcie dziecka.
  5. Przerwanie opieki nad dzieckiem należy zgłosić w Sekretariacie Misyjnym w Panewnikach.
  6. Jeżeli za przelaną kwotę chcecie Państwo "zaadoptować" więcej niż jedno dziecko to prosimy o podanie konkretnej ich liczby.
Konto na wpłaty na pomoc dzieciom z RCA:
PKO BP o/K-ce 37 1020 2313 0000 3102 0023 8766

Prosimy o kontakt z Sekretariatem Misyjnym
telefon: +48 32 252 68 70 wew. 410
tel. kom. +48 504 556 221
Adres e-mail: biuromisyjne@interia.pl