Wydarzenia 01 lutego 2020
Pomagamy Boali

Mam na imię br. Symeon Masarczyk. Jestem franciszkaninem, kapłanem, misjonarzem w Republice Środkowoafrykańskiej. Od trzech miesięcy posługuję jako proboszcz w parafii św. Piotra Apostoła w Boali, w Archidiecezji Bangui.

Zarys sytuacji:

Boali to miejscowość położona o 95km od stolicy, Bangui. Jest ona usytuowana przy głównej drodze łączącej stolicę Środkowej Afryki z Kamerunem. W Boali znajduje się elektrownia wodna, która jest jedynym źródłem energii w całym kraju. Z tego to powodu, nasza miejscowość jest jedyną w całym kraju, gdzie mieszkańcy mają dostęp do prądu przez 24 godziny na dobę.

Od dziesięcioleci nasz kraj pogrążony jest w kryzysie polityczno-wojskowym. Jednak w ostatnich dwóch latach, przynajmniej w stolicy i jej sąsiedztwie, sytuacja nieco się unormowała, czego nie można jednak powiedzieć o pozostałych obszarach Republiki Środkowoafrykańskiej. Powoli zbliżamy się do wyborów prezydenckich, które mają odbyć się w grudniu 2020. Jeśli do nich dojdzie, będzie to historyczna chwila, kiedy to dwa razy z rzędu prezydent zostanie demokratycznie wybrany. Dotychczas większość przywódców państwowych sięgało po władzę przez zamach stanu. To ryzyko wciąż istnieje.

Bracia Mniejsi w Republice Środkowoafrykańskiej posługują już od trzydziestu lat (styczeń 1990). Natomiast do Boali Franciszkanie przybyli w roku 2017. Jest to parafia strategiczna ze względu na jej uprzywilejowane położenie. W ramy parafii wchodzi cała miejscowość Boali (ponad 9000 mieszkańców) oraz dwadzieścia pięć kaplic w okolicznych wioskach. Ta najdalej oddalona znajduje się ok. 80 km od kościoła parafialnego i można tam dotrzeć pokonując pieszo ostatnie 20 km. Dotychczasowa obecność tylko jednego kapłana dla całej tak rozległej parafii sprawiła, iż posługa sakramentalna w najdalszych wioskach została zaniechana, a miejscowi odpowiedzialni (katechiści, przewodniczący rad, odpowiedzialni za wspólnoty katolickie) stracili zapał do pracy. Ich edukacja zatrzymała się na bardzo niskim poziomie, a wiedza religijna nie wyróżnia się na tle pozostałych wiernych. Wielkim problemem jest także rozległy analfabetyzm. Naglącą koniecznością jest więc formacja katechistów i odpowiedzialnych za życie wspólnot chrześcijańskich w centrum parafii i na wioskach.

Nasza działalność:

a) Pierwsza sesja katechistów w centrum

Wobec nadmienionych trudności staramy się podjąć wezwanie Chrystusa, by wszystkich czynić Jego uczniami. Na początku tego roku, w pierwszym tygodniu stycznia 2020, zorganizowaliśmy sesję formacyjną dla katechistów z centrum oraz z 14 kaplic, znajdujących się przy głównej drodze. Uczestnicy zgromadzili się przy kościele parafialnym na pięciodniowej formacji na temat „Credo”, przeplecionej praktycznymi zajęciami na temat sprawowania liturgii w przypadku nieobecności kapłana. Sesję tę poprowadził nasz współbrat o. Kordian Merta OFM. W formacji uczestniczyło 34 katechistów i dwóch wiernych z parafii. Każdego dnia wydawano trzy posiłki. Sesja wzbudziła wielkie zainteresowanie a inicjatywa została uznana za wartą kontynuowania.

Koszt całkowity związany z organizacją omawianej formacji wyniósł 134.900 Franków (206€). Udział uczestników w kosztach wyniósł: 31.000 Franków (47€). Z tego rachunku wynika, że wydatki które ponieśliśmy przy organizacji tejże sesji wyniosły 103.900 Franków (158€). Są to pieniądze które pochodzą z naszego domowego budżetu. Oto szczegółowy wykaz wydatków:

ryż 12 500 CFA 19 €
mąka, drożdże 4 500 CFA 7 €
olej 5 500 CFA 8 €
cebula, czosnek, przyprawy 13 000 CFA 20 €
cukier, kawa 12 000 CFA 18 €
mydło, papier toaletowy 2 000 CFA 3 €
drzewo na opał 4 000 CFA 6 €
warzywa 12 400 CFA 19 €
mięso 60 000 CFA 91 €
fasola 9 000 CFA 14 €
SUMA 134 900 CFA 206 €


W przypadku niniejszej formacji nie pokrywaliśmy kosztów wynagradzających pracę osoby prowadzącej formację, jako że prowadzącym był nasz współbrat. Niemniej jednak kolejne formacje będą musiały uwzględnić i te wydatki.

b) Pierwsza sesja katechistów w sektorze leśnym (5-12 stycznia 2019)

Formację którą przeprowadziliśmy w centrum parafii pragniemy powtórzyć w jednej z miejscowości w sektorze leśnym. Przyczyną takiego powielenia jest trudność związana z transportem. Sektor do którego mamy zamiar się udać w marcu, obejmuje wioski do których można dojechać jedynie motorem, po przeprawieniu się przez rzekę pirogą. Ludzi nie stać na opłacenie transportu, toteż wzywanie ich do centrum, nie spotyka się z pozytywną odpowiedzią. Sesję w tym sektorze poprowadzi raz jeszcze nasz współbrat. Potrwa ona podobnie jak poprzednia - pięć dni. Katechiści uczestniczą w kosztach poprzez dary w naturze. Część z nich mieszka w wioskach nad rzeką lub daleko w lesie. Ich lokalizacja pozwala im z łatwością zaopatrzyć się w ryby lub dziczyznę. Każda kaplica dostarcza zatem pożywienia o wartości 3.500 Franków czyli ok 5 €. Dzięki temu koszty zdecydowanie maleją. Na podstawie doświadczenia z ubiegłej sesji wnioskujemy, że koniecznie trzeba zaopatrzyć każdego z katechistów w zeszyt i długopis. Przewidujemy, że w formacji katechistów w sektorze leśnym weźmie udział ok 20 osób. Oto przewidywane wydatki:

ryż 12 500 CFA 19 €
mąka, drożdże 4 000 CFA 6 €
olej 7 000 CFA 11 €
cebula, czosnek, przyprawy 13 000 CFA 20 €
cukier, kawa 12 000 CFA 18 €
mydło, papier toaletowy 2 000 CFA 3 €
drzewo na opał 4 000 CFA 6 €
fasola 9 000 CFA 14 €
paliwo 15 000 CFA 23 €
Zeszyty i długopisy 12 000 CFA 18 €
SUMA 78 500 CFA 138 €


c) Formacja odpowiedzialnych za chóry kościelne (19-25 stycznia 2020)

Wizyty na wioskach, ale także doświadczenie w kościele w centrum parafii pokazały nam konieczność formacji w dziedzinie muzyki. Choć Afrykańczycy są z reguły bardzo muzykalni, to jednak muzyka liturgiczna domaga się pewnego przeszkolenia. Zaprosiliśmy więc do Boali odpowiedzialnych za chóry kościelne we wszystkich kaplicach naszej parafii. Aby nie zniechęcić ich daleką drogą, byliśmy zmuszeni jak najbardziej obniżyć koszty ich uczestnictwa. Stąd to zaproponowaliśmy aby każda kaplica przyniosła miskę manioku jako koszt uczestnictwa szefa chóru. Natomiast chórzyści którzy mieli zamiar dołączyć do formacji mieli zapłacić 500 franków za osobę (1€). Formacja przewidziana jest na 6 dni. Wykłady obejmują treści teoretyczne (rok liturgiczny, podstawowa katecheza, dobór śpiewów, nuty etc.) oraz część praktyczną. Zajęcia odbywają się w trzech blokach: od 8:30 do 12:00, od 15:30 do 17:00 oraz od 20:00 do 21:00. Formację prowadzi miejscowy kapłan, abbé Pierre, z diecezji Kaga Bandoro, gdzie nota bene biskupem jest nasz współbrat, o. bp Tadeusz Kusy OFM. Abbé Pierre ma za sobą doświadczenie pracy jako wykładowca w niższym seminarium oraz spore umiejętności praktyczne w dziedzinie muzyki. Formacja zgromadziła w Boali młodych w liczbie 38 osób. Wydatki powiązane z formacją odpowiedzialnych za chóry kościelne kształtuje się następująco:

ryż 15 000 CFA 23 €
ryby 13 000 CFA 20 €
mąka, drożdże 6 000 CFA 9 €
olej 7 000 CFA 11 €
cebula, czosnek, przyprawy 13 000 CFA 20 €
cukier, kawa 12 000 CFA 18 €
mydło, papier toaletowy 2 000 CFA 3 €
drzewo na opał 4 000 CFA 6 €
fasola 9 000 CFA 14 €
mięso 42 000 CFA 64 €
warzywa 17 000 CFA 26 €
paliwo 20 000 CFA 30 €
prowadzący 40 000 CFA 61 €
SUMA 200 000 CFA 305 €


d) Formacja odpowiedzialnych za wspólnoty chrześcijańskie (październik/listopad 2020)

Analiza problemów poszczególnych wspólnot chrześcijańskich doprowadziła nas do konkluzji, że wiele nieporozumień a co za tym idzie niepowodzeń w duszpasterstwie zwyczajnym w naszych kaplicach jest spowodowana słabą znajomością obowiązków i praw jako odpowiedzialnych w Kościele. Przełożeni wspólnot, katechiści, sekretarze i skarbnicy nie mają jasnego rozróżnienia swoich funkcji i zadań. W ten sposób dochodzi do nieporozumień. Częste skargi i prośby skłaniają nas do przygotowania formacji dla wszystkich odpowiedzialnych w naszych kaplicach. Podczas takowej formacji chcemy jasno nakreślić im ich zadania i rozwikłać ich dylematy w tej dziedzinie. Formację tę mamy zamiar przeprowadzić w drugim półroczu roku 2020 w Boali i miałaby potrwać 3 dni.

Przewidywane koszty tego przedsięwzięcia kształtują się następująco:

ryż 5 000 CFA 8 €
ryby 5 000 CFA 8 €
mąka, drożdże 1 500 CFA 2 €
olej 3 000 CFA 5 €
cebula, czosnek, przyprawy 3 500 CFA 5 €
cukier, kawa 7 000 CFA 11 €
mydło, papier toaletowy 1 000 CFA 2 €
drzewo na opał 1 000 CFA 2 €
mięso 25 000 CFA 38 €
warzywa 10 000 CFA 15 €
paliwo 20 000 CFA 30 €
prowadzący 20 000 CFA 30 €
SUMA 102 000 CFA 155 €


Prośba:


Zważywszy na liczbę formacji, które pragniemy przeprowadzić w tym roku oraz na wydatki z nimi związane, zwracamy się z gorącą prośba o pokrycie kosztów przedstawionych projektów.

Projekt Data Koszty we frankach Koszty w Euro
1 Pierwsza formacja katechistów w Boali 5-12 stycznia 2020 134.900 206 €
2 Pierwsza formacja katechistów w sektorze leśnym 2-9 marca 2020 75.500 115 €
3 Formacja odpowiedzialnych za chóry kościelne 19-25 stycznia 200.000 305 €
3 Formacja odpowiedzialnych za wspólnoty w kaplicach Czwarty kwartał 2020 102.000 155 €
4 Druga formacja katechistów w Boali Czwarty kwartał 2020 210.000 320 €
5 Druga formacja katechistów w sektorze leśnym Czwarty kwartał 2020 138.500 211 €
SUMA 860.900 1312 €


Z góry dziękujemy za wsparcie finansowe! Polecamy się Waszej modlitwie i sami o takowej zapewniamy.
Niech Dobry Bóg Wam błogosławi! +