Wsparcie misji

W Polsce Braci Mniejszych franciszkanów jest nas ok. 1400. Tworzymy pięć prowincji, które terytorialnie obejmują prawie całą Polskę. Każda z prowincji za punkt honoru poczytuje sobie pielęgnowanie misji, w których Zakon aktywnie uczestniczy od czasów naszego założyciela św. Franciszka z Asyżu, który żył w latach od 1182 do 1226.

Sprawy związane z misjami koordynowane są w poszczególnych prowincjach przez Sekretarzy ds. Ewangelizacji Misyjnej. Aby zagwarantować jedność w działaniu na polu misyjnym Sekretarze poszczególnych prowincji spotykają się razem w ramach Konferencji Zachodniosłowiańskiej. w skład wspomnianej Konferencji wchodzą Sekretarze pięciu polskich prowincji, jednej prowincji Czeskiej i Słowackiej.
Sekretarzem ds. Ewangelizacji Misyjnej w naszej prowincji Wniebowzięcia w Katowicach Panewnikach, a zarazem Sekretarzem Konferencji Zachodniosłowiańskiej jest o. Dymitr Żeglin.

Głównym zadaniem sekretariatu jest propagowanie misji franciszkańskich po przez organizowanie dni skupienia, rekolekcji dla Przyjaciół Misji i członków Franciszkańskiej Unii Misyjnej, spotkań z młodzieżą akademicką i gimnazjalną oraz głoszenie kazań w różnych parafiach.

Dzieła naszych misjonarzy na terenach misyjnych są realizowane głównie dzięki Waszemu, drodzy Przyjaciele, wsparciu. Za każdy gest życzliwości i solidarności z Misyjnym Dziełem Kościoła, składam serdeczne Bóg zapłać! :

Adres:
Prowincjalny Sekretarz ds. Ewangelizacji Misyjnej
o. Dymitr Żeglin OFM
ul. Panewnicka 76
40-760 KATOWICE

tel. fax: +48 32 252-68-70 wew. 410.

Wpłaty przekazem:
Prowincjalny Sekretarz ds. Ewangelizacji Misyjnej
o. Dymitr Żeglin OFM
ul. Panewnicka 76
40-760 KATOWICE

Wpłaty na konto:
- Na szkołę w RCA:
Prowncjalny Sekretarz ds. Ewangelizacji Misyjnej
PKO BP o/ K-ce nr 37 1020 2313 0000 3102 0023 8766

- Na misje:
Prowincjalny Sekretarz ds. Ewangelizacji Misyjnej
PKO BP o/ K-ce nr 31 1020 2313 0000 3102 0175 1783

- Konto dewizowe - dolarowe (USD) $:
Prowincjalny Sekretarz ds. Ewangelizacji Misyjnej
SWIFT/BIC: BPKOPLPW
PKO BP o/ K-ce nr PL 17 1020 2313 0000 3102 0029 0924

- Konto dewizowe - (EURO) €:
Prowincjalny Sekretarz ds. Ewangelizacji Misyjnej
SWIFT/BIC: BPKOPLPW
PKO BP o / K-ce nr PL 30 1020 2313 0000 3502 0031 8139.