Wydarzenia 03 kwietnia 2013
Spotkanie Sekretarzy ds. Ewangelizacji misyjnej Konferencji Północnosłowiańskiej

W dniach od 3 do 4 kwietnia 2013 r. w Panewnikach odbył o się spotkanie Sekretarzy ds. Ewangelizacji misyjnej Konferencji Północnosłowiańskiej. Celem spotkana było wyznaczenie terminów spotkań z misjonarzami w czasie ich pobytu w Polsce na urlopie. Spotkania te będą miały charakter animacyjny, informacyjny oraz duchowy. Misjonarze spotkają się na Górze św. Anny z przyjaciółmi misji i Ziemi św. , z rodzinami i rodzeństwem oraz z młodzieżą zakonną naszych prowincji w ramach przygotowywania się do złożenia ślubów wieczystych i w ramach warsztatów misyjnych.
Następnego dnia spotkanie powiększyło swoje grono o Sekretarzy ds. Misji z Zakonu Braci Mniejszych Konwentulanych i Kapucynów z Krakowa i Warszawy.

o. Dymitr Żeglin OFM
Prowincjalny Sekretarz ds. Ewangelizacji Misyjnej