o. Cyriak Piotr Wrzodak

o. Cyriak  Piotr  Wrzodak
Urodzony:
1961-04-26
Data śmierci:
2013-05-09
Funkcje:
Misjonarz
Zmarł w Panewnikach, żył 52 lata, w zakonie 23 lata, pochowany w Panewnikach.

Ojciec Cyriak Piotr Wrzodak urodził się 26.04.1961 roku w Legnicy, z rodziców Józefa i Ewy z domu Kowalska.

Mając siedem lat rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej, którą ukończył w 1976 roku. Naukę kontynuował w trzyletniej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych Fabryki Obrabiarek Ciężkich w Kuźni Raciborskiej, którą ukończył w 1979 roku z zawodem ślusarza.

Mając wyuczony zawód, został w 1979 roku zatrudniony jako ślusarz w Fabryce Maszyn „Ryfama” w Rybniku. Pracował tam do 1986 roku. W latach 1980 – 1983 był uczniem Technikum Budowy Maszyn i Urządzeń Górniczych dla Pracujących w Sosnowcu, które ukończył zdając egzamin dojrzałości.

W sierpniu 1986 roku został przyjęty do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi, który opuścił na własną prośbę w czerwcu 1987 roku. Po powrocie do domu podjął od 1 lipca 1987 roku pracę w K.W.K. „Budryk” w Ornontowicach.

Idąc za głosem powołania zakonnego i chcąc swe życie zrealizować w duchu św. Franciszka z Asyżu, zgłosił się do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce jako aspirant do kapłaństwa.

Dnia 13.09.1988 roku został przyjęty i od 5 października rozpoczął postulat najpierw w klasztorze w Jarocinie, a od 31 lipca 1989 roku w klasztorze w Woźnikach. Tam, 26.08.1989 roku, został przyjęty do nowicjatu przez ministra prowincjalnego o. Hipolita Lipińskiego – otrzymał habit zakonny i imię zakonne Cyriak. Nowicjat odbył w klasztorze w Osiecznej, gdzie 02.09.1990 roku wikariusz prowincjalny o. Hieronim Dłubis przyjął od niego pierwszą profesją zakonną.

Po nowicjacie udał się na sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Katowicach–Panewnikach. Minister prowincjalny o. Damian Szojda udzielił mu w kaplicy panewnickiego klasztoru posługę lektora 04.02.1993 roku i posługę akolity 05.02.1994 roku oraz przyjął od niego 02.02.1995 roku w panewnickiej bazylice profesję uroczystą.

Świecenia otrzymał w bazylice w Panewnikach: diakonatu 05.05.1995 roku z rak ks. bpa Gerarda Bernackiego, a prezbiteratu 09.05.1996 roku udzielił mu ks. abp Damian Zimoń.

Po święceniach został skierowany na placówkę w Cieszynie, gdzie przebywał dwa lata (do 1998 roku) – pełnił tam obowiązki duszpasterza Bursy dla młodzieży męskiej oraz rekolekcjonisty, a w latach 1997–1998 był też wikariuszem domu i kapelanem w Zakładzie Opiekuńczo–Leczniczym Sióstr Boromeuszek.

W 1998 roku został wybrany magistrem nowicjatu w Miejskiej Górce, dokąd przybył w sierpniu tegoż roku. Po roku, odpowiadając na apel ministra generalnego, zgłosił gotowość na wyjazd do pracy misyjnej w Maroku. Zarząd Prowincji zgodził sie na jego wyjazd w sierpniu 2000 roku.

Zanim udał się do Maroka, przygotowywał się duszpastersko od września 2000 roku w Belgii i Francji. Po przyjedzie do Maroka w 2001 roku przez pewien czas przybywał w Rabacie, następnie w Meknes-Medina (2001-2002) i w Tetuanie (od 2002 roku).

Ciężka choroba zmusiła go do opuszczenia Maroka w 2004 roku. Wrócił do Polski i rozpoczęła się jego długoletnia walka najpierw o ¿życie, a później o uzyskanie sprawności. Przez blisko cztery lata przebywał w domu rodzinnym poddając sie leczeniu w szpitalach i rehabilitacji.

W 2008 roku został skierowany do Panewnik jako rekonwalescent, a od 2010 roku podjął się pełnienia obowiązków ojca duchownego i spowiednika Domu Profesów Czasowych i Wyższego Seminarium Duchownego w Panewnikach.

Od 15.05.2011 roku zamieszkał w panewnickiej infirmerii posługując duchowo braciom tam przebywającym.

Kolejna choroba, która ujawniła się w ostatnim czasie, okazała się ponad jego siły. Zmarł 9 maja 2013 roku w swojej celi zakonnej, w 17 rocznicę święceń kapłańskich.

Ojciec Cyriak Piotr Wrzodak przeżył 52 lata, w zakonie 23, w kapłaństwie 17.

Pogrzeb odbył się w Panewnikach w sobotę 11 maja. Ceremonie pogrzebowe poprowadził i Mszy świętej koncelebrowanej, przy licznym udziale współbraci, duchowieństwa i wiernych, przewodniczył minister prowincjalny o. Antonin Brząkalik, a mowę pogrzebową wygłosił gwardian z Cieszyna o. Symplicjusz Sobczyk. O. Cyriak został pogrzebany na cmentarzu panewnickim.