Turiania - organizacja uroczystości Bożego Narodzenia

O. Placyd Górka razem z kilkoma członkami fundacji Kijana Initative Foundation byli w Turiani gdzie mieszkają trędowaci.
Będą organizowali dla Nich Boże Narodzenie.