Misje OFM - serwis informujący o działalności misyjnej Zakonu Braci Mniejszych Polskiej Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

STRONA GŁÓWNAHISTORIAPRACA MISYJNAGALERIALINKI                                                             


   Świadomość głoszenia Ewangelii wszystkim narodom, zgodnie z nakazem misyjnym Chrystusa (por. Mk. 16,15; Mt. 38,19), towarzyszyła Kościołowi od początku i zawsze prowadziła bardziej do czynnego rozpowszechniania Ewangelii w świecie...

       więcej>>


    Jak wygląda zaangażowanie na polu misyjnym braci z naszej prowincji Wniebowzięcia NMP z Katowic...

 więcej >>


  Galeria zdjęć dokumentujących pracę misyjną naszych współbraci oraz działalność naszego sekretariatu...

 więcej>>


     Linki do wybranych miejsc w Internecie - znanych i mniej znanych...

   więcej>>


 

PROJEKTY MISYJNE - KRAJE AFRYKAŃSKIE W KTÓRYCH SĄ BRACIA MNIEJSI

   AFRYKA PÓŁNOCNA - EGIPT 

   Obecność Braci w Egipcie istnieje od wielu wieków. Mimo że wspólnota katolicka liczy zaledwie 200.000 osób, obecnie jest tam ok. 50 Braci po ślubach wieczystych, w większości Egipcjanie, oraz 50 młodych Braci na różnych etapach formacji. Bracia prowadzą pewną liczbę parafii w różnych rejonach kraju i odgrywają poważną rolę w Kościele i społeczeństwie Egiptu, szczególnie przez swoje szkoły i poprzez rozmaite inicjatywy, jak np. Centrum Komunikacji i tygodnik, który wydają po arabsku i francusku. Cieszą się oni także wielkim szacunkiem ze względu na swoją bliskość z ubogimi, zwłaszcza w wioskach Górnego Egiptu.
   Na różne sposoby Bracia stanowią siłę w dialogu i pojednaniu ekumenicznym i międzyreligijnym. Głównymi językami tej Wice-Prowincji są arabski i włoski, ale mogą się bardzo przydać także francuski i angielski.

Powrót do strony Projekt Afrykański      AFRYKA PÓŁNOCNA - MAROKO

   Jest to najstarsza misja Zakonu. Przebywa w tym kraju jeszcze ok. 25 Braci, w większości Hiszpanów i Francuzów (ich średnia wieku jest bardzo wysoka); w ostatnich latach podjęto wysiłki w celu umiędzynarodowienia naszej obecności. Obok Braci hiszpańskich i francuskich należą do misji dwaj amerykanie i dwaj Meksykanie. Bracia starają się stanowić obecność Chrystusa i Kościoła w świecie islamu i być otwarci w stosunku do tego świata. Otwarte głoszenie Ewangelii ludności marokańskiej jest zabronione. Ważną część posługi duszpasterskiej Braci stanowi troska duszpasterska o chrześcijańskich obcokrajowców. Istnieje jednak realna możliwość kontaktu z ludnością marokańską, przede wszystkim poprzez dzieła socjalne i ośrodki wychowawcze i kulturalne Braci.
   Nasza obecność ma charakter wybitnie franciszkański: jest to obecność uboga, pokorna i dyskretna. Jest to ciche dawanie świadectwa Ewangelii, wcielanej w życie w prostocie, kontemplacji i wśród najuboższych. Nasz dialog z islamem, kontynuacja dialogu św. Franciszka z Sułtanem, jest dialogiem prowadzonym za pomocą naszego życia i w miłości. Jeżeli nasza obecność w Maroku ma nadal istnieć, zostać odnowiona i ożywiona, to potrzeba pilnie nowych ochotników. Językami używanymi w tej strefie są francuski, hiszpański i arabski.

Powrót do strony Projekt Afrykański      AFRYKA SUB-SAHARYJSKA - WICE PROWINCJA ŚW. FRANCISZKA

   Wice Prowincja zrodziła się po części z pragnienia zaznaczenia 800-1ecia narodzin św. Franciszka (por. List Okólny Generała Johna Vaughna "Wezwanie Afryki" z 1983 r.) i z pragnienia, by odnowić i umocnić obecność Zakonu w Afryce i na Madagaskarze. Celem projektu była nasza obecność w Afryce na nowy sposób i nowe zbliżenie się do struktur i administracji. Od samego początku jednostka ta była międzynarodowa gdy chodzi o przynależących do niej Braci i o kraje, jakie obejmowała. Została założona na bazie takich wartości franciszkańskich jak kontemplacja, życie braterskie, minoritas, wędrowanie, pokorna służba.
   Chociaż jest ona jedną z najmłodszych jednostek Zakonu (powstała w 1983 r.), liczy obecnie 111 członków, z których 46 to misjonarze, a pozostali pochodzą z Afryki, Madagaskaru i Mauritiusa. 16 miejscowych Braci złożyło już uroczystą profesję, 22 jest po profesji czasowej i 3 nowicjuszów. Formacja, zarówno początkowa jak i ciągła, jest naprawdę ważnym priorytetem dla Wice-Prowincji św. Franciszka. Ponadto również działalność i posługa duszpasterska we wszystkich przeróżnych swoich formach (parafie, formacja świeckich i katechistów, itp.) czy to w środowisku wiejskim czy miejskim, szczególnie w strefach naprawdę ubogich i potrzebujących, działalność społeczną, pomoc medyczną, nauczanie i prowadzenie dni skupienia i spotkań modlitewnych stanowią część życia i działalności Wice-Prowincji. Oficjalnie Wice-Prowincja jest dwujęzyczna (angielski i francuski), ale dla tych, którzy chcą się włączyć w działalność duszpasterską, konieczna jest znajomość jednego z języków miejscowych.

Powrót do strony Projekt Afrykański      AFRYKA SUB-SAHARYJSKA - SOMALIA

   Bracia z Prowincji Lombardzkiej we Włoszech przybyli po raz pierwszy do Somalii w roku 1930. Oni stanowili całe duchowieństwo diecezji Mogadiszu i otaczali opieką duszpasterską obcokrajowców i trzy zgromadzenia sióstr zakonnych, zajmując się także działalnością społeczną i charytatywną. W czerwcu 1989 roku został zamordowany w tajemniczych okolicznościach franciszkański Biskup Mogadiszu Fr. Pietro Salvatore Colombo. W 1990 r. wybuchła wojna domowa, która doprowadziła w tym kraju do całkowitej anarchii i do zniszczenia wszystkich posiadłości i instytucji kościelnych.
   W styczniu 1991 roku został zamordowany jeszcze jeden Brat. Wszyscy misjonarze zostali zmuszeni do opuszczenia kraju. Dwóch Braci, z których jeden jest Administratorem Apostolskim diecezji Mogadiszu, schroniło się do Nairobi w Kenii, skąd organizują pomoc charytatywną dla ludności Somalii i okazyjnie odwiedzają ten kraj. W Nairobi przygotowują program w języku somalijskim dla Radia Watykan i nadal pracują nad przetłumaczeniem na miejscowy język różnych tekstów biblijnych.

Powrót do strony Projekt Afrykański      AFRYKA SUB-SAHARYJSKA - ZAMBIA - KOLEGIUM ŚW. BONAWENTURY

   Kolegium św. Bonawentury jest Międzyfranciszkańskim Centrum Formacji i Studiów w Lusace. Kolegium zostało otwarte oficjalnie dnia 27 czerwca 1992 r. przez Trzech Ministrów Generalnych Zakonu Franciszkańskiego.
   To wydarzenie stanowi pierwszą próbę stworzenia w Afryce Centrum formacji i studiów, które byłoby międzynarodowe i międzyfranciszkańskie. 0d jego powstania liczba Braci studentów w Kolegium św. Bonawentury szybko wzrosła.
   Dzisiaj jest w nim 89 studentów i 17 profesorów zatrudnionych na cały etat lub czasowo. Kolegium stara się być znakiem pragnienia całej Rodziny Franciszkańskiej, by propagować takie wartości jak wzajemna współpraca, z korzyścią dla zaszczepienia i rozszerzania charyzmatu franciszkańskiego w Afryce, oraz pokazanie, na tym Kontynencie tak często rozdzieranym przez rywalizacje i wojny, że jest możliwe życie braterskie w poszanowaniu różnic kulturowych, darów i dążeń wszystkich.
   Ten Projekt trzech Rodzin Franciszkańskich jest jeszcze młody i zrodził się w trudnych okolicznościach; obecnie rozkwita pomimo wszystkich swoich ograniczeń. Jest on aktem wiary ze strony trzech Rodzin i wyraża nasze zaangażowanie względem ludności tego regionu Afryki i w służbie Kościoła i jego misji. Kolegium św. Bonawentury chętnie przyjmie profesorów (zatrudnionych na cały etat lub czasowo) i formatorów, którzy zechcą przyłączyć się do rozwijania tej ważnej inicjatywy Zakonu w Afryki.
   Nauczanie odbywa się w języku angielskim.

Powrót do strony Projekt Afrykański      AFRYKA SUB-SAHARYJSKA - ZIMBABWE

   W 1998 roku Kustodia w Zimbabwe, założona przez Braci irlandzkich, obchodziła 40-1ecie swego istnienia. Również tutaj Bracia odegrali znaczącą rolę w walce ludności o niepodległość, uzyskaną w 1980 roku. Dzisiaj Kustodia ma 31 Braci po profesji uroczystej, z czego 14 Irlandczyków, 3 Polaków i 14 miejscowych. Są też postulanci i nowicjusze. Obok działalności formacyjnej Bracia udzielają się w duszpasterstwie, zarówno w środowisku wiejskim jak i miejskim, prowadzeniu dni skupienia, katechezie, nauczaniu i w prowadzeniu Centrum stolarskie.
   Głównym językiem europejskim jest angielski, ale dla tych, którzy pracują w duszpasterstwie, jest konieczna znajomość języka shona.

Powrót do strony Projekt Afrykański      AFRYKA SUB-SAHARYJSKA - MOZAMBIK

   W 1998 roku Bracia z Kustodii w Mozambiku obchodzili 100-lecie obecności w tym kraju. Nie bez znaczenia jest fakt, że Traktat Pokojowy w 1992 roku, który położył kres wieloletniej wojnie domowej, został podpisany w uroczystość św. Franciszka i sami Bracia odegrali aktywną rolę w tym procesie pokojowym. Kustodia liczy dzisiaj 32 Braci po uroczystej profesji (z tego 11 mozambijczyków), 22 Braci po ślubach czasowych, 5 nowicjuszów i 9 postulantów. Obok Braci mozambijskich i portugalskich są w Mozambiku także Bracia z Włoch, Brazylii, Ekwadoru i Kolumbii. Kustodia posiada własne niższe seminarium, postulat i nowicjat. Trzy lata po nowicjacie bracia spędzają w Międzyfranciszkańskim Centrum Studiów w Zambii, zaś teologię nasi klerycy studiują w Wyższym Seminarium w Maputo. Działalność duszpasterska w środowisku wiejskim i miejskim, formacja świeckich, nauczanie, dni skupienia, tłumaczenia dzieł na języki lokalne to kilka rodzajów działalności, w jakich są zaangażowani Bracia tej Kustodii. Głównym językiem europejskim tego kraju jest portugalski, ale znajomość jednego z języków lokalnych jest konieczna dla działalności duszpasterskiej na terenach wiejskich. Wielu młodych Braci zna angielski.

Powrót do strony Projekt Afrykański      AFRYKA SUB-SAHARYJSKA - REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA KONGA (ZAIR)

   Jest to najliczniejsza jednostka Zakonu na tym kontynencie. Obecnie liczy ona 179 Braci w 17 wspólnotach. z tego 57 jest profesów uroczystych, 64 profesów czasowych, oraz liczna grupa nowicjuszów i postulantów. Wice Prowincja św. Benedykta Moro, Afrykańczyka, obejmuje całe terytorium tego wielkiego kraju i ma jako domy formacyjne 2 postulaty, 1 dom nowicjacki i 1 dom dla braci po nowicjacie. Oprócz formacji Bracia zajmują się pracą duszpasterską w parafiach, głoszą rekolekcje i dni skupienia, pracują w szkolnictwie i służbie zdrowia oraz prowadzą różne działalności zawodowe, jak np. stolarka, budownictwo, rolnictwo. Wice Prowincja jest też odpowiedzialna za misję w sąsiedniej Republice Środkowej Afryki.
   Wśród 179 Braci Wice Prowincji jest tylko 8 obcokrajowców. Byliby mile widziani nowi Bracia misjonarze z innych krajów do pomocy miejscowym Braciom w prowadzeniu "Implantatio Ordinis", dalszej pracy przy rozpoczętych już zobowiązaniach i w daniu odpowiedzi na nowe wyzwania, szczególnie zaś w zachowaniu wymian międzynarodowego Wice Prowincji bardzo ważnego w tym właśnie kraju, gdzie w ostatnich latach wzrastają konflikty i napięcia etniczne.
   Z języków europejskich podstawowym jest dla Wice-Prowincji francuski, ale dla tych, którzy będą pracować w duszpasterstwie, jest konieczna znajomość jednego z języków lokalnych.

Powrót do strony Projekt Afrykański      AFRYKA SUB-SAHARYJSKA - KONGO-BRAZZAVILLE

   Ta Misja jest naszą najmłodszą Fundacją w Afryce (1991); powstała z inicjatywy Konferencji Ministrów Prowincjalnych Włoch. Bracia mają dwie Wspólnoty w diecezji Owando, w północnej części kraju: jedną wielką parafię z wieloma rozproszonymi filiami (do niektórych można dotrzeć tylko na łódce) i jeden dom formacyjny. Zgłosili się już pierwsi kandydaci do Zakonu. Postulat odbywa się w kraju, zaś nowicjat i juniorat w pobliskiej Republice Demokratycznej Konga. 6 Braci po profesji uroczystej (wszyscy Włosi), jak też młodzi Bracia kongijscy chętnie przyjęliby Braci z innych krajów, którzy zechcą przyłączyć się do nich, aby dopomóc w formacji i ewangelizacji, a także by ubogacić i nadać bardziej wymiar międzynarodowy życiu tej Misji.
   Głównym językiem europejskim używanym tu jest francuski, ale dla tych, którzy pracują w duszpasterstwie, jest konieczna znajomość jednego z języków lokalnych.

Powrót do strony Projekt Afrykański      AFRYKA SUB-SAHARYJSKA - REPUBLIKA ŚRODKOWEJ AFRYKI

   Zakon przyjął tę Misję w roku 1989, w odpowiedzi na apel Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów i Biskupa Bangassou. Chociaż Misja ta została powierzona Wice Prowincji św. Benedykta (Republika Demokratyczna Konga), 8 Braci stanowiących tu obecność franciszkańską pochodzi z różnych krajów: Republika Demokratyczna Konga, Polska i Kolumbia. Zakonowi zostały powierzone trzy wielkie obszary misji tego kraju, po części odizolowanej i skrajnie ubogiej. Ostatnio Bracia nabyli mały dom w stolicy Bangui, w którym mają nadzieję wkrótce przyjmować kandydatów do Zakonu.
   Głównym językiem europejskim jest francuski, ale dla spełniania posługi duszpasterskiej jest konieczna znajomość języka miejscowego.

Powrót do strony Projekt Afrykański      AFRYKA POŁUDNIOWA - REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI - WICE PROWINCJA M.B. KRÓLOWEJ POKOJU

   Wice Prowincja "Matki Bożej Królowej Pokoju", erygowana w 1985 roku, liczy dzisiaj 98 Braci. Obok Braci z Europy i Ameryki Północnej oraz jednego japończyka prawie 40 jest miejscowych, z których jednak duża liczba jest na etapie formacji początkowej. znaczna część ludzi i energii została zainwestowana w formacji: w postulacie, nowicjacie, współpracy przy programie międzyzakonnym po nowicjacie i w krajowym Seminarium. Wice-Prowincja prowadzi wiele parafii w środowisku zarówno wiejskim jak i miejskim. Bracia są zaangażowani w prowadzenie Ośrodka Rekolekcyjnego, Ośrodka Wychowawczego, Ośrodka dla Narkomanów i Rehabilitacji, w Hospicjum dla chorych na Aids. Założyli także Instytut Franciszkański w celu upowszechnienia duchowości franciszkańskiej. w tym okresie po zniesieniu apartheidu, naznaczonym również przemocą i przestępczością, Bracia są naprawdę bardzo zajęci dziełem niesienia pokoju i pojednania, oraz popieraniem przestrzegania praw człowieka i jego wolności.
   Z języków podstawowym jest dla Wice-Prowincji angielski, ale dla tych, którzy są zaangażowani w działalność duszpasterską w okolicach wiejskich i na przedmieściach, jest konieczna znajomość jednego z języków lokalnych.

Powrót do strony Projekt Afrykański      AFRYKA SUB-SAHARYJSKA - ANGOLA

   Również ta Misja w Zakonie jest względnie nowa, gdyż powstała w 1990 roku i została powierzona Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Brazylii. Przyjęto już pierwszych kandydatów do Zakonu, lecz z powodu braku formatorów muszą na razie odbywać swój nowicjat w Brazylii. Obok formacji Bracia są zaangażowani w posługę duszpasterską, opiekują się Klaryskami (w kraju tym mają one 3 kwitnące klasztory), działalności socjalne oraz współpracują z całą Rodziną Franciszkańską.
   Obecność franciszkańską stanowi tu 8 Braci (7 z Brazylii i 1 z Urugwaju); byliby oni szczęśliwi, gdyby mogli powitać Braci z innych krajów, którzy zechcą przyłączyć się do nich w "Implantatio Ordinis" i w ewangelizacji tego kraju, rozdartego wojną.
   Głównym językiem europejskim jest portugalski, ale dla spełniania posługi strefach wiejskich jest konieczna znajomość jednego z języków lokalnych.

Powrót do strony Projekt Afrykański      AFRYKA SUB-SAHARYJSKA - WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ, TOGO I BENIN

   Bracia z Francji są w tym regionie od 1956 roku. Obecność franciszkańska jest tu międzynarodowa nie tylko przez to, że Bracia tworzący jedną Fundację pochodzą z trzech krajów Afryki, lecz także dzięki Braciom z Francji, Słowenii, Polski i Niemiec.
   W ostatnich latach nastąpił szybki wzrost powołań do Zakonu. Dzisiaj jest tu 29 Braci afrykańskich po profesji uroczystej, 25 Braci misjonarzy, 20 Braci po profesji czasowej oraz nowicjusze i postulanci. Fundacja ta przygotowuje się, by w najbliższej przyszłości stać się wice-prowincją. Istnieją już wszystkie struktury formacyjne: postulat, nowicjat i juniorat. Jednym z głównych zadań Fundacji jest działalność duszpasterska, zarówno w środowisku wiejskim jak i miejskim, ale są też Bracia, którzy pracują w szkolnictwie, działalności społecznej (więzienia), formują katechistów, prowadzą dni skupienia, zajmują się młodzieżą, pracują w różnych zawodach (stolarka, garbowanie i obróbka skór).
   Głównym językiem tej Fundacji jest francuski, ale w niektórych okolicach jest konieczna znajomość jednego z języków lokalnych, zwłaszcza dla tych, którzy pracują w duszpasterstwie.

Powrót do strony Projekt Afrykański      AFRYKA SUB-SAHARYJSKA - GWINEA BISSAU

   Nasza obecność w tym małym kraju Afryki Zachodniej, liczącym 1 milion mieszkańców, z czego tylko 7,7% stanowią katolicy, sięga 1932 roku, kiedy założyli tu swoją misję Bracia przybyli z Portugalii. W 1960 r. założyli swoją Fundację także Bracia włoscy. Obecnie jest w tym kraju 42 Braci. 27 z nich pochodzi z Gwinei, z tego 8 jest po profesji uroczystej.
   Z wyjątkiem postulatu cała formacja odbywa się w Togo lub na Wybrzeżu Kości Słoniowej, razem z którymi Gwinea Bissau tworzy Federację Afryki Zachodniej. Typowym zajęciem tutejszych Braci jest działalność duszpasterska. Wiele energii Bracia wkładają w pierwszą ewangelizację. Bracia założyli i są odpowiedzialni za wielkie leprozorium, a także są zaangażowani w różne formy działalności na rzecz promocji ludzkiej. Głównym językiem europejskim używanym tu jest portugalski, ale jest konieczna znajomość jednego z języków lokalnych dla tych, którzy pracują w duszpasterstwie.
   Głównym językiem tej Fundacji jest francuski, ale w niektórych okolicach jest konieczna znajomość jednego z języków lokalnych, zwłaszcza dla tych, którzy pracują w duszpasterstwie.

Powrót do strony Projekt Afrykański      AFRYKA PÓŁNOCNA - LIBIA

   Dziesięciu Braci z różnych narodowości żyje i pracuje w Libii (ich liczba jest ograniczona przez rząd). Ich główną posługą jest duszpasterstwo wielkiej liczby obcokrajowców pracujących w tym kraju; są też kapelanami dla ok. 80 sióstr z różnych zgromadzeń, przebywających w Libii. Ich życie jest na nowo cichym świadczeniem o wartościach Ewangelii i roztaczaniem opieki duchowej i duszpasterskiej nad wspólnotą chrześcijańską, która w tym środowisku tworzy Ciało Chrystusa.
   Główne języki używane w tym kraju to włoski, angielski i arabski.Powrót do strony Projekt Afrykański   


do góry
  
PROJEKTY MISYJNE